Ar-Ge projeleri, İstanbul-Sivas, Araştırma-Geliştirme-Danışmanlık, R&D Research Development

3 Haziran 2012 Pazar

Yer bilimlerinde buluşma gizemi

Potansiyel disiplinlerüstü bir yaklaşım her derde deva olurdu:
(Jeoloji, Jeofizik, Maden, Geomatik, Ziraat, Çevre, Kıyı, Coğrafya, Şehircilik, Mimarlık, İnşaat, Ulaşım)
Diğer bilim alanlarını da besleyebilecek bu tür açılımlara gereksinim var.

Yer Bilimleri Enstitüsü gereksinimi çoktan artmış durumda, görüp organize olabilen gözlere:

FELSEFE SANAT BEDEN BİLİNÇ ÖZNE DUYGU FİZİK SPiNOZA DELEUZE NiETZSCHE İst Cumhur KOCALAR